Goed in je vel zitten en oorspronkelijkheid staan voorop

Bij Peutersschool ‘t Eigenwijsje hebben we een VVE beleid en programma. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. Goede voorschoolse educatie voor kinderen tot vier jaar heeft buitengewoon positieve effecten op het gebied van latere schoolprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Kinderen prikelen op hun sterke kanten om ze de lol van blijven leren te laten ervaren en kinderen extra te ondersteunen op hun zwakkere kanten zodat ze hierin geen achterstanden ontwikkelen.

Een betere start kunt u hen niet geven!

De peuterschool is open van 8:45 tot 11:45.

Peuters

Naast het Kinderdagverblijf en de BSO heeft Kinderopvang ‘t Eigenwijsje ook een apart educatief peuterplusprogramma. Voor kinderen vanaf 3 jaar. In ons peuterplus programma willen wij kinderen extra uitdaging aanbieden. En meer uitbreiding van
ons Uk en Puk Programma. Zodat zij alvast een kleine voorbereiding hebben op de basisschool. In een aparte ruimte is er ieder ochtend van 8:45 tot 11:45 een peuterplusgroep.

Peuterspeelzaal

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen bij ons naar de peuterspeelzaal komen.
Kinderen leren op een speelse manier samen delen en wachtten op hun beurt en vooral gezellig spelen met andere kinderen.
Een goede voorbereiding op de basisschool!
De kinderen van de peuterspeelzaal vangen wij samen met de kinderen van de peutergroep op.
Peuterspeelzaal is van 8:45 tot 11:45

Buiten spelen

Voldoende bewegen is belangrijk. Wij gaan dan ook, wanneer het weer het enigszins toelaat, met de kinderen naar buiten. Wij beschikken over een mooi buitenspeelterrein waar de kinderen heerlijk en veilig kunnen spelen met een breed aanbod van materialen.

Accommodatie

‘t Eigenwijsje is gesitueerd in een mooie activiteitenruimte met een grote diversiteit aan speelmaterialen. De diverse materialen zijn ondergebracht in verschillende hoeken, zo zijn er de bouwhoek, poppenhoek, puzzelhoek, creahoek etc.. We beschikken tevens over een volwaardige sanitair ruimte met twee peutertoiletten en een commode.

Extra ondersteuning

Peuters worden wanneer nodig extra ondersteund. In veel gevallen met speciale programma’s. Zodoende kan elk kind een kansrijke start maken op de basisschool.

Ritme

Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle en veiligheid. Binnen die veiligheid voelen zij zich vrij om zelf te kiezen wat ze willen doen, binnen uitgewerkte thema’s.

Contact met ouders

Goed contact met ouders staat bij ons voorop. Wij organiseren ouderavonden, en ouders zijn, indien zij dit wensen, welkom voor een kindgesprek. Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het mogelijk om samen een lijn te volgen in de benadering van uw kind. Daarnaast overleggen wij graag over hoe uw kind zich ontwikkelt en of het lekker in zijn vel zit.