Oudercommissie

Voor ‘t Eigenwijsje is het belangrijk om samen met ouders te overleggen over de inhoud en kwaliteit van onze kinderopvang. De op- en aanmerkingen, aanbevelingen en suggesties maken het, dat wij met zijn allen het beste uit de dagelijkse kinderopvang kunnen halen.

De oudercommissie adviseert onder andere gevraagd en ongevraagd over de volgende onderwerpen:

  • Algemeen kwaliteitsbeleid
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsbeleid
  • Beleid veiligheid en gezondheid
  • De centraal vastgestelde openingstijden
  • Wijzigingen van de prijs

De oudercommissie van ‘t Eigenwijsje bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van geplaatste kinderen en vergadert circa 4 x per jaar. De notulen van deze vergaderingen zijn op de locatie in te zien of op te vragen per e-mail.