Goed in je vel zitten en oorspronkelijkheid staan voorop

Kinderdagverblijf ‘t Eigenwijsje richt zich op een brede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich goed voelen in staat zijn om spelenderwijs kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarvoor bieden wij met grote betrokkenheid verschillende materialen en uitdagingen aan.

Baby's

De baby’s hebben baat bij een zo gemakkelijk mogelijke overgang van de wereld thuis naar het Kinderdagverblijf. Hiervoor houden wij zoveel mogelijk hetzelfde eet en slaapritme aan als thuis. Voorop staan de drie R-en:  rust, reinheid en regelmaat. Dat neemt niet weg dat we ook speelgoed aanbieden om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te stimuleren om te bewegen.

Buiten spelen

Voldoende bewegen is belangrijk. Wij gaan dan ook, wanneer het weer het enigszins toelaat, met de kinderen naar buiten. Wij beschikken over een mooi buitenspeelterrein waar de kinderen heerlijk en veilig kunnen spelen met een breed aanbod van materialen.

Groepsindeling

Wij hebben bij ’t Eigenwijsje een babygroep De Weide 0-15 maanden , een dreumesgroep De Manege 15 maanden tot 2/ 2,5 jaar, een peutergroep De Hooizolder 2-4 jaar. Wij werken met een vast team van pedagogisch medewerkers. U ziet altijd een vast gezicht op de groep van uw kind.

Contact met ouders

Goed contact met ouders staat bij ons voorop. Wij organiseren ouderavonden, en ouders zijn, indien zij dit wensen, welkom voor een kindgesprek. Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het mogelijk om samen een lijn te volgen in de benadering van uw kind. Daarnaast overleggen wij graag over hoe uw kind zich ontwikkelt en of het lekker in zijn vel zit.

Accommodatie

Bij babygroep De Weide beschikken wij over een verblijfruimte met twee slaapkamers. Bij dreumesgroep De Manege beschikken wij over een verblijfsruimte met toilet/verschoningsruimte en een keuken. Daarnaast hebben we een naastgelegen activiteitenruimte. Op peutergroep De Hooizolder vindt het peuterprogramma plaats voor de kinderen van 2-4 jaar. Deze groep beschikt over een verblijfsruimte, een toilet/verschoningsruimte en een slaapkamer.

Ritme

Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle en veiligheid. Binnen die veiligheid voelen zij zich vrij om zelf te kiezen wat ze willen doen, binnen uitgewerkte thema’s.

Sfeerimpressie